Công ty Cổ phần Xây Lắp Tháo Dỡ Việt Nam

Địa chỉ: The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

Điện thoại:  086 8886968

Email: xaylapthaodo@gmail.com